Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Рік закінчення 1997, спеціальність українська мова та література і англійська мова, кваліфікація вчитель української мови та літератури і англійської мови.
Київське педагогічне училище №1. Рік закінчення 1997, спеціальність вчитель початкових класів, кваліфікація вчитель початкових класів
Перелік місць роботи
2007 – донині Київський університет імені Бориса Грінченка 
2003-2007 Педагогічний коледж № 1 м. Київ
1992-2003 гімназія № 117 імені Лесі Українки м. Київ
Теми дисертацій (захищених)
“Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
24 2 0 2019.01.10 20:43:13 Перейти на сторінку link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3953 Edu World 2018 - 8th International Conference The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs Pitesti, Romania document
1443 The 7th International Conference EDU-World 2016.University of Bucharest and University of Pitesti Romania One of the technologies to prevent ambiguity in the process of discourse creation for avoiding misunderstandings Румунія document.pptx
1447 Topics in Applied Linguistics: Success and failure in foreign language learning Psycho-physiological features of second language teaching to avoid language learning difficulties Opole, Poland document.docx
1445 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 8th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy) Peculariaties of «language of primary socialization» using in the practice of «language of secondary socialization» teaching Florence (Italy) document.docx
1449 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ-го науково-методичного семінару Оптимальне використання «Мови первинної соціалізації» при навчанні «Мови вторинної соціалізації» у практиці викладання іноземних мов Київ document.doc
1458 ICT for Language Learning. // ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 7th Conference Edition Teaching students of discourse creation peculiarities in a foreign language Florence (Italy) document.docx
1471 ХX Международная научная конференция «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго (23-26.06.2014) Сутність та історизм поняття «мова» в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – ІІ ст.н.е.) Київ document.doc
1459 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 6th Conference Edition – University Press One of the most effective methods of student`s word stock enrichment Florence (Italy) document.docx
1461 4rd International Conference “Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes” Semantic problems in coding/decoding of information in the discourse for interlingual translations Opole, Poland document.docx
1462 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 5th Conference Edition Teaching of the ambiguity words translation Florence (Italy) document.docx
1463 Conference Proceedings. Interfaces in English Linguistics (IEL) 2012 – Karoli Gaspar University The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations Budapest (Hungary) document.docx
1466 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 4th Conference Edition – University Press. – An optimum usage of the native language in the foreign language teaching Florence (Italy) document.doc
1464 Лингвистика в современном мире: материалы ІІІ междунар. науч. конф. / под. научной ред. к.ф.н. Шутовой Е.В Нормированное представление понятия для научного дискурса Москва (Россия) document.docx
1465 Современная филология: материалы международной заочной научной конференции Отношения: дискурс – информация Уфа (Россия) document.doc
1474 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми філології та американські студії Актуальність сутності дискурсу як необхідності м. Київ, Україна document.doc
1470 Актуальные проблемы современного научного знания: материалы ІІІ междунар.науч.конф. Ч. І / под. общ.ред..Н.А. Стадульской. Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій Пятигорск document.doc
1473 ІХ Міжнародні славістичні читання присвячені пам’яті Л.А. Булаховського Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах м. Київ, Україна document.doc
1469 Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Семантична кореляція угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Київ document.doc
1468 Ukrajinistika: munulost, přitomnost, budoucnost II. Sborník příspĕvků z mezinárodní conference konané v Brné ve dnech Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах м.Брно, Чеська республіка document.doc
1467 Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Чернівці document.doc
1472 ІІІ Міжнародна наукова конференція. Актуальні проблеми германської філології Визначення семантичної кореляції угруповань значень неоднозначних слів української та англійської мови м. Чернівці, Україна document.doc
1444 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м.Київ, 27 листопада 2015 року) Знаходження вектора інформаційної відповідності значень неоднозначних слів у практиці навчання міжмовних трансформацій Київ document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34324 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs
23165 Уникнення неоднозначності у процесі створення дискурсу

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
41348 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева
37060 Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій
35251 The concept of “language” in the researches of the Prague linguistic circle representatives
30557 The essence of the concept «language» in Edward Sapir`s research
27768 Historicism and development of the essence of concept "language" (the end of the XIX – the first third of the XX century)
26523 The historical development of the concept "language" (the end of the XVIII – the first half of the XIX century)
23243 The essence and history of the content of the concept of "language" in the Age of the Enlightenment
23158 Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції
20884 Essence and historicism of the concept “Language” in the Renaissance period

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
41348 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева
37060 Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій
35251 The concept of “language” in the researches of the Prague linguistic circle representatives
30557 The essence of the concept «language» in Edward Sapir`s research
27768 Historicism and development of the essence of concept "language" (the end of the XIX – the first third of the XX century)
26523 The historical development of the concept "language" (the end of the XVIII – the first half of the XIX century)
23243 The essence and history of the content of the concept of "language" in the Age of the Enlightenment
23158 Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції
20884 Essence and historicism of the concept “Language” in the Renaissance period
20891 Essence of the concept “Language” (classical antiquity times I century B.C. – II century B.C.)
8157 The essence and history of the semantic content of the concept “language” in the Greco-Latin linguistic tradition (early antiquity times VIII BC - II BC)
8375 Information: meaning and history of the concept "information"
783 Поняття інформація – необхідність поняття дискурс
785 Відносини: дискурс – інформація

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
27773 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs as a method for achieving authenticity
36862 One of the methods of the authenticity of information achieving in interlanguage transformations of idioms
27767 Визначення вектора інформаційної відповідності у міжмовних перекладах прислів'їв
23163 Peculiarities of inter-language transformations in the process of intercultural communication
23162 Achieving of the authenticity of interlanguage transformations by using the information and correlation criterion for differentiation
23161 Psycholinguistic and communicative-pragmatic dimensions in interlanguage transformations of information
23165 Уникнення неоднозначності у процесі створення дискурсу
10464 Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладача іноземних мов
8167 Essence of the concept “Language” in the Indian linguistic tradition (early antiquity times VIII B.C. – II B.C.)
7048 Teaching Students of Discourse Creation Peculiarities in a Foreign Language
36860 Один із найефективніших методів збагачення словникового запасу студентів
781 Teaching of the ambiguity words translation
782 The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations
786 An optimum usage of the native language in the foreign language teaching
787 Нормированное представление понятия для научного дускурса
790 Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій
788 Отношения: дискурс – информация
789 Актуальність сутності дискурсу як необхідності
780 Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах
779 Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах
778 Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
68 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34324/ 2020

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
79 Кафедра іноземних мов - 2 0 0 https://publons.com/researcher/3198519/lesia-soldatova/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
342 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 7 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Lesia_Soldatova

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
79 Фаховий модуль (стажування) - document 26.05.2016
1184 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2376 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2377 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3265 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3429 ІКТ Інший модуль Сертифікат Солдатова .pdf 25.06.2019
3696 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
6431 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6525 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
522 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ІНФ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6375 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6398 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблене вивчення) (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6820 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, ІСТ, денна) (Солдатова Л. П.) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7646 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
497 Кафедра іноземних мов 3,85 30.12.2016
1433 Кафедра іноземних мов 4,13 12.01.2017
2276 Кафедра іноземних мов 4,67 27.12.2018
2989 Кафедра іноземних мов 4,34 28.12.2019
4055 Кафедра іноземних мов 4,53 28.12.2020
4764 Кафедра іноземних мов 4,32 28.12.2021