Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. Рік закінчення 1997, спеціальність українська мова та література і англійська мова, кваліфікація вчитель української мови та літератури і англійської мови.
Київське педагогічне училище №1. Рік закінчення 1997, спеціальність вчитель початкових класів, кваліфікація вчитель початкових класів
Перелік місць роботи
2007 – донині Київський університет імені Бориса Грінченка 
2003-2007 Педагогічний коледж № 1 м. Київ
1992-2003 гімназія № 117 імені Лесі Українки м. Київ
Теми дисертацій (захищених)
“Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти)
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
79 Кафедра іноземних мов - 2 0 2021 https://publons.com/researcher/3198519/lesia-soldatova/

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 97 5 3 2023.03.14 15:25:14 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 36 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
342 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 11.7 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Lesia_Soldatova

Конференції (25)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8835 The 9th International conference Edu World 2022 The technology for authentic interlingual transformations of lexical homophones Pitesti, Romania document.pdf
8837 The 4st International Scientific and Practical Conference The prevention of discourse conflict in interlingual information transformation Milan, Italy document.pdf
8836 The 4st International Scientific and Practical Conference The prevention of discourse conflict in interlingual information transformation Milan, Italy document.pdf
3953 Edu World 2018 - 8th International Conference The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs Pitesti, Romania document
1443 The 7th International Conference EDU-World 2016.University of Bucharest and University of Pitesti Romania One of the technologies to prevent ambiguity in the process of discourse creation for avoiding misunderstandings Румунія document.pptx
1447 Topics in Applied Linguistics: Success and failure in foreign language learning Psycho-physiological features of second language teaching to avoid language learning difficulties Opole, Poland document.docx
1445 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 8th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy) Peculariaties of «language of primary socialization» using in the practice of «language of secondary socialization» teaching Florence (Italy) document.docx
1449 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали ІІІ-го науково-методичного семінару Оптимальне використання «Мови первинної соціалізації» при навчанні «Мови вторинної соціалізації» у практиці викладання іноземних мов Київ document.doc
1458 ICT for Language Learning. // ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 7th Conference Edition Teaching students of discourse creation peculiarities in a foreign language Florence (Italy) document.docx
1471 ХX Международная научная конференция «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго (23-26.06.2014) Сутність та історизм поняття «мова» в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – ІІ ст.н.е.) Київ document.doc
1459 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 6th Conference Edition – University Press One of the most effective methods of student`s word stock enrichment Florence (Italy) document.docx
1461 4rd International Conference “Topics in Applied Linguistics: Social, Cultural and Affective Influences on Language Processes” Semantic problems in coding/decoding of information in the discourse for interlingual translations Opole, Poland document.docx
1462 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 5th Conference Edition Teaching of the ambiguity words translation Florence (Italy) document.docx
1463 Conference Proceedings. Interfaces in English Linguistics (IEL) 2012 – Karoli Gaspar University The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations Budapest (Hungary) document.docx
1466 ICT for Language Learning. Conference Proceedings. Edited by Pixel. 4th Conference Edition – University Press. – An optimum usage of the native language in the foreign language teaching Florence (Italy) document.doc
1464 Лингвистика в современном мире: материалы ІІІ междунар. науч. конф. / под. научной ред. к.ф.н. Шутовой Е.В Нормированное представление понятия для научного дискурса Москва (Россия) document.docx
1465 Современная филология: материалы международной заочной научной конференции Отношения: дискурс – информация Уфа (Россия) document.doc
1474 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція. Актуальні проблеми філології та американські студії Актуальність сутності дискурсу як необхідності м. Київ, Україна document.doc
1470 Актуальные проблемы современного научного знания: материалы ІІІ междунар.науч.конф. Ч. І / под. общ.ред..Н.А. Стадульской. Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій Пятигорск document.doc
1473 ІХ Міжнародні славістичні читання присвячені пам’яті Л.А. Булаховського Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах м. Київ, Україна document.doc
1469 Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції Семантична кореляція угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Київ document.doc
1468 Ukrajinistika: munulost, přitomnost, budoucnost II. Sborník příspĕvků z mezinárodní conference konané v Brné ve dnech Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах м.Брно, Чеська республіка document.doc
1472 ІІІ Міжнародна наукова конференція. Актуальні проблеми германської філології Визначення семантичної кореляції угруповань значень неоднозначних слів української та англійської мови м. Чернівці, Україна document.doc
1467 Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Чернівці document.doc
1444 Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м.Київ, 27 листопада 2015 року) Знаходження вектора інформаційної відповідності значень неоднозначних слів у практиці навчання міжмовних трансформацій Київ document.docx

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
34324 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs
23165 Avoidance of Ambiguity in the Process of Discourse Creation

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
47475 The essence of the concept “language” in the research of German scientists
41348 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева
44448 The essence of the concept “language” in Michael Alexander Kirkwood Halliday’s research
37060 Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій
35251 Поняття «мова» у дослідженнях представників Празької школи функціональної лінгвістики
30557 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Едварда Сепіра
26523 Історичний розвиток поняття «мова» (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
27768 Сутність та історизм розвитку змістового наповнення поняття «мова» у період кінця ХІХ ст. – першої третини ХХ ст.
23158 Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції
23243 Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття “мова” в епоху Просвітництва
20884 Сутність та історизм поняття «мова» в часи Відродження

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
47475 The essence of the concept “language” in the research of German scientists
41348 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева
44448 The essence of the concept “language” in Michael Alexander Kirkwood Halliday’s research
37060 Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій
35251 Поняття «мова» у дослідженнях представників Празької школи функціональної лінгвістики
30557 Сутність поняття «мова» у дослідженнях Едварда Сепіра
26523 Історичний розвиток поняття «мова» (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)
27768 Сутність та історизм розвитку змістового наповнення поняття «мова» у період кінця ХІХ ст. – першої третини ХХ ст.
23158 Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції
23243 Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття “мова” в епоху Просвітництва
20884 Сутність та історизм поняття «мова» в часи Відродження
20891 Сутність та історизм поняття “мова” (часи класичної античності І ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.)
8157 Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-латинській мовознавчий традиції (доба ранньої античності VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.)
8375 Information: meaning and history of the concept "information"
783 Поняття інформація – необхідність поняття дискурс
785 Відносини: дискурс – інформація

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
45561 The technology for authentic interlingual transformations of lexical homophones
40651 The prevention of discourse conflict in interlingual information transformation
27773 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs as a method for achieving authenticity
36862 Один із методів досягнення автентичності інформації при міжмовних трансформаціях ідіом
27767 The Vector Of Informational Correspondence Determination In Interlanguage Translations Of Proverbs
23163 Особливості міжмовних трансформацій у процесі міжкультурних комунікацій
23162 Досягнення аутентичності міжмовних трансформацій за допомогою використання інформаційно-кореляційного критерію розмежування
23165 Avoidance of Ambiguity in the Process of Discourse Creation
23161 Психолінгвістичні та комунікативно-прагматичні виміри в міжмовних трансформаціях інформації
10464 Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладача іноземних мов
7048 Teaching Students of Discourse Creation Peculiarities in a Foreign Language
8167 Сутність та історизм поняття “мова” в індійській лінгвістичній традиції (часи ранньої античності VIII ст. до н.е. – II ст. до н.е.)
36860 Один із найефективніших методів збагачення словникового запасу студентів
781 Teaching of the ambiguity words translation
782 The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations
786 An optimum usage of the native language in the foreign language teaching
787 Нормированное представление понятия для научного дускурса
790 Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій
788 Отношения: дискурс – информация
789 Актуальність сутності дискурсу як необхідності
780 Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах
779 Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах
778 Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
68 The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34324/ 2020

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
414 The essence of the concept “language” in Michael Alexander Kirkwood Halliday’s research фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44448/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
79 Фаховий модуль (стажування) - document 26.05.2016
1184 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2376 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2377 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3265 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
3429 ІКТ Інший модуль Сертифікат Солдатова .pdf 25.06.2019
3696 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
6431 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6525 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
7809 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.05.2023
8722 Дослідницький модуль Інший модуль наказ №782_.pdf 04.12.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
522 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ІНФ, денна) Факультет права та міжнародних відносин Магістр Денна 2019 446 27.06.2019

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6375 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1 курс, ПЛ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6398 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (поглиблене вивчення) (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6820 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (2 курс, ІСТ, денна) (Солдатова Л. П.) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7646 Факультет права та міжнародних відносин Перша іноземна мова (англійська) (1 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
12956 Факультет романо-германської філології Перша іноземна мова (англійська) (1-2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
497 Кафедра іноземних мов 3,85 30.12.2016
1433 Кафедра іноземних мов 4,13 12.01.2017
2276 Кафедра іноземних мов 4,67 27.12.2018
2989 Кафедра іноземних мов 4,34 28.12.2019
4055 Кафедра іноземних мов 4,53 28.12.2020
4764 Кафедра іноземних мов 4,32 28.12.2021
5821 Кафедра англійської мови та комунікації 4,79 30.12.2022
6685 Кафедра англійської мови та комунікації 4,27 30.12.2023