Додаткові відомості

Освіта

Херсонський державний педагогічний університет, 1986

Херсонський державний педагогічний університет (аспірантура), 2000

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (докторантура), 2007

Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Теми дисертацій (захищених)

Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драматургії 80-х років ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, К., 2000. 10.01.01, українська література.

Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, К.,2007. 10.01.01 - українська література, 10.01.06 - теорія літератури

Громадська активність
драматургічні і театральні проєкти, співпраця з Міжнародним літературним конкурсом "Коронація слова"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 0 0 2024.05.18 06:09:36 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 421 8 7 2024.05.17 10:26:53 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 159 5 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
746 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 119.1 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Olena-Bondareva

Конференції (68)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9927 V Międzynarodowа Konferencjа Naukowа z cyklu «Filozofia bycia i przetrwania w ego-dokumentach pisarzy, malarzy i filmowców ukraińskich (od czasów Orlika do współczesności)» Голоси розбомбленого театру: Маріупольська Драма у драматургічних версіях Голоси розбомбленого театру: Маріупольська Драма у драматургічних версіях document.pdf
9965 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Епоха Грінченка: просвіта, нація, ідентичність» (ХVІ щорічні Гріченківські читання) Доба Грінченка в українській драматургії кінця ХХ – початку ХХІ століть Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9926 Круглий стіл «Дві декади українських революцій: від цінностей до ідентичностей» Українські Майдани в оптиці сучасної драматургії Вроцлавський університет, Республіка Польща, Львівський національний університет ім. І.Франка document.pdf
9925 Прага, Республіка Чехія, Інститут східноєвропейських досліджень у Празі, Чеська асоціація україністів Художня мова сучасної драми про війну Херсонський державний університет document.pdf
9924 Міжнародна наукова конференція «Україна & Чехія: горизонти взаємодії: до 100-річчя з дня заснування Української студії пластичного мистецтва та Українського високого педагогічного інституту імені М.Драгоманова в Празі» Олена Теліга як протагоністка сучасної української драми Прага, Республіка Чехія, Інститут східноєвропейських досліджень у Празі, Чеська асоціація україністів document.pdf
9923 Міжнародна наукова конференція «Польська й українська література. Ритми модернізації. (ХІХ – ХХ – ХХІ століття)» Сучасна українська драма у пошуках ідентичності Варшавський університет, Республіка Польща, document.pdf
9830 V Міжнародна наукова конференція «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства і культурології» Українські драматурги у 2014-2023 рр.: ідентичність та її псевдо-квазі-регістри Національна академія мистецтв України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, Інститут культурології НАМ України document.pdf
9622 Ушкаловські читання ««Що є свобода, добро в ній якеє?..». Літературні виміри свободи» Бути українським драматургом чи драматургом з Україні: про особистий/кон’юнктурний вибір та його фіксацію у слові Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди document.doc
9621 Всеукраїнська науково-практична конфернція «Бібліотека. Люди. Війна. Втраті і звершення. VІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька» Онлайн-ресурси сучасної української драматургії про війну: формати оперативного реагування, фіксації та збереження, розбудови гіпертексту Національна історична бібліотека УкраїниНаціональна історична бібліотека України document.pdf
9620 Всеукраїнська науково-практична конфернція «Бібліотека. Люди. Війна. Втраті і звершення. VІІ краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька» Онлайн-ресурси сучасної української драматургії про війну: формати оперативного реагування, фіксації та збереження, розбудови гіпертексту Національна історична бібліотека УкраїниНаціональна історична бібліотека України document.pdf
9558 ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Світова література в літературознавчому діскурсі ХХІ століття» Світова драматургія сучасної війни в українських перекладах: ідентичність і глобальні виклики Львів, Львівській національний університет імені Івана Франка document.pdf
9522 Międznarodowy panel naukowy “Ukrainsko-polska sesja filologiczna” Як змінилися формати української драматургії про екзистенційну російсько-українську війну Інститут славістики Польської АН, Маріупольський державний уніерситет document.pdf
9520 І Міжнародна мультидисциплінарна наукова конференція “Дитинство. Література. Культура. Освіта” Сучасні драматургічні антології для дітей та підлітків Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника document.pdf
9509 ХV Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna “Welkie tematy kultury w literaturach słowiańskich” Українське драматургічне письмо про війну: травматичний досвід, індивідуальна рефлекчія, колективна психотерапія Uniwersytet Wrocławski, Республіка Польща document.pdf
9508 Міжнародна наукова конференця “Літати небом. Жити на землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень” Місто Марії: маріупольський дискурс української драматургії 2022-2023 років Бердянський державний педагогічний університет document.doc
9489 Україна та Європа. Культура в глобальних викликах сьогодення Сучасна українська драматургія про війну як про трансгенераціний досвід українства Київ, Національна академія мистецтв України, Національна академія наук України, Зеленогурський університет (Республіка Польща) document.pdf
9381 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Національне мистецтво в сучасних глобальних медіях. Світ. Культура. Війна” Сучасний драматургічний текст про війну у постколоніальних/деколоніальних контекстах Київ, Національна академія мистецтв України, Інститут культурології НАМ України, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України document.pdf
9304 ХІХ Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка “Людина науки у вітчизняній біографіці” Історик у люстерку Митця: паралельні біографії у драмі Валерія Герасимчука “Репін і Яворницький” Київ, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут біогрфічних досліджень document.doc
9265 ХІІ Всеукраїнська онлайн-конференція “Київ і кияни у соціокультурному просторі України: місто під час війни” Оточення Києва та окупація Київщини в українській драматургії 2022 р. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9247 Міжнародна науково-практична конфереція “Де правда, там і перемога: концепт ПЕРЕМОГА у фольклорі та авторській творчості”. Чотирандцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській Усні історії про війну у структурі української драматургії 2022 року Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
9191 Міжнародний круглий стіл “Чи може культура бути токсичною? Екстрема. Ідентичність” Токсичність неукраїнського погляду на сучасну російсько-українську війну у сучасній українській драмі Київ, Національна академія мистецтв України document.pdf
9097 Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця Деколоніальність – стратегія переможців (сучасні українські драма і театр) Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9080 Міжнародна наукова конференція “Війна і література” Лабіринти (не)своєї пам’яті та ланшафти війни в сучасній драматургії Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького document.pdf
9081 International multidisciplinarny conference “Main challenges and issues of university education in War conditions: Ukraine – 2022” Challenges for Ukrainian Philological Education during the War Winnipeg, Canada, University of Manitoba document.pdf
9027 Круглий стіл “Російсько-українська війна в аспекті неподоланого минулого: парадигми різного світобачення” у рамках комплексної наукової програми “Феномен тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання” Кому належатиме пам’ять? (на матеріалі сучасної української драматургії про війну 2014-2023) Одеса, Одеський національний університет імені І.І.Мечников document.pdf
8995 ІХ Міжнародна наукова конференція “Художні феномени в історії та сучасності” (“Глобальне та самоюутнє: композиція чи опозиція?”) Драматургія українського опору російській агресії (2014-2023 роки) Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document.pdf
8984 Літератури в мультикультурному дискурсі Мультикультуралізм vs імперське культурне поле (контексти сучасної української драми) Полтава, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” document.pdf
8953 VI Міжнародна науково-практична конференція “Мова та культура в просторі новітніх технологій: проблеми сучасної комунікації” у рамках V Міжнародного симпозіуму “Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація” Дискурс війни у відритій антології сучасної драматургії “Колекція театральна” Видавництва Анетти Антоненко Київ, НАУ document.pdf
8952 Всеукраїнська наукова конференція “Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики” (присвчена світлій пам’яті Гром’яка Романа Теодоровича) Сучасна українська драматургія у контексті теорії ідентичності, студій па’яті, концепцій травми Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка document.pdf
8951 Всеукраїнська гаукова інтернет-конференція “Ословлення простору у світлі сучасних філологічних наук” Концептуальне поле простору війни в сучасні драматургії Острог, Національний університет “Острозька академія” document.pdf
8950 Шоста міжнародна наукова конференція з циклу “Одеса і Чорне море. Польсько-українські культурні зв’язки”.: “Жіночі образи, маски та обличчя Одеси. Література – культура – історія” Поїзд Москва-Майдан, або ж маршрути постколоніального колективного несвідомого у у “Діалогах про Батьківщину” Анни Яблонської” Білосток, Республіка Польща document.pdf
8884 ХІ драматургічні читання “Бертольт Брехт: класик і сучасник” Бертольт Брехт і Слободан Шнайдер: Театр. Війна. Жінка Житомирський державний університет імені Івана Франка, Інститут німецької та нідерландської філології Вільного університету (Берлін, Німеччина), Брехтівський науково-дослідний центр (Ауґсбурґ, Німеччина document.pdf
8883 Ідентичності в умовах пограниччя Трансформації індивідуальної та колективної ідентчності сучасних українських драматургів у 2022 р. ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, Ужгород document.docx
8683 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція (ХV Грінченківські читання) “Біографічний наратив: текст і дискурс” Образ Бориса Грінченка у п’єсі Мар’яни Ангелової “Синдром Грінченка” Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8682 VIII конгрес жінок у Брюсселі Участь в експертній дискусії “Україна на шляху деколоніальних змін: література, культура та мистецтво” Брюссель, Бельгія document.pdf
8680 Міжнародна науково-практична конференція “Пріоритетні напрями філологічних, лінгводидактичних і соціально-комунікаційних досліджень” Дослідження української драматургії про війну-2022: проблеми і перспективи Херсонський державний університет, Академія Поморська (м.Слупськ, Польща), RWTH Aachen University (м. Аахен, Німеччина) document.pdf
8679 ХVIII Міжнародна літературознавча конференція “Література: маркери успіху” Світова драма українською – репертуарний виклик для театрів і новий контекст для української драматургії (кейс “Колекція театральна” Видавництва Анетти Антоненко) Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича document.pdf
8444 Науковий Форум “Революція Гідності: на шляху до історії”. Фокус-тема 2022 року: “Майдан і російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах” Сучасна українська драма про Майдани та новітню війну: трансформація художньої оптики Київ: Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті document.docx
8442 Всеукраїнська наукова конференція “Література й історія” Особисте й ідентичнісне в п’єсах В.Сердюка про Війну-2022 Запорізький національний університет document.pdf
8441 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція “Нові виміри сучасних філологічних досліджень: міждисциплінарний підхід” WEB-хаби драматургічних текстів в Україні та питання української ідентичності Київ, Київський університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут філології document.pdf
8440 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція “Літературний процес: Хаос. Апокаліптика. Біфуркації” Російсько-українська війна 2014-2022: суб’єктність культури Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8439 VIII Всеукраїнська наукова онлайн-конференціія з міжнародною участю “Євген Гуцало і доба” Дискурс шістдесятництва у п’єсі Олега Миколайчука “Гайдамаки. Інші” Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document.pdf
8437 Міжнародна наукова конференція “Співи землі: біологія та екологія в літературі та культурі” Сучасна українська драма про війну: “котячі” сюжети і нова поетика Бердянськ, онлайн document.doc
8436 ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку” Журнальні драматургічні антології як формат міжкультурної комунікації Любляна, Словенія document.pdf
8435 Вісімнадцяті Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чешка. Сучасні моделі біографічних реконструкцій. Драматургічна біографіка в контексті видань сучасної драматургії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут біографічних досліджень (Київ) document.pdf
9246 ХІІ Всеукраїнська онлайн-конференція “Київ і кияни у соціокультурному просторі України: місто під час війни” Оточення Києва та окупація Київщини в українській драматургії 2022 р. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8434 Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція “Волинь, Підляшшя і “інші” простори: Провінція і центр у польській та українській культурах. Міждисциплінарні підходи”. Простори “сіра зона” та “інтернат” як метаметафори недолюбленості, ментальної периферійності та постколоніальної невизначеності в сучасній українській літературі Білосток, Республіка Польща document.docx
8433 Міжнародна наукова конференція “На чужинних бруках: поети української діаспори. Пам’яті Михайла Слабошпицького”. Олена Теліга в рецепції постмодерної драми Інститут літераури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України document.pdf
8428 VІІІ Міжнародна наукова конференціія “Художні феномени в історії та сучасності («Дискурс подорожі»)” Нова українська версія фронтирної ідентичності: подорожі в “сіру зону” та на “лінію розмежування ХНУ імені В. Н. Каразіна document.pdf
7553 Науковий форум “Сучасні медії й революції нового типу в Україні і світі”. Національний музей Революції Гідності Простір медіа та соціальних мереж у сучасній українській драматургії про Революцію Гідності Національний музей Революції Гідності document.pdf
7552 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “(Не)можливість канону: світова література/література українська” Сучасні драматургічні антології: панорама драматургічної динаміки чи спроба канонотворення? Харків, Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди document
7551 Всеукраїнська наукова конференція “Мова, література, переклад у комунікативному просторі сучасного світу” Сучасні українські драматургічні антології “етапу колекцій” Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології document.pdf
7550 VІ Всеукраїнська наукова конференція “Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 160-річчя від дня народження Євгена Чикаленка” Нове життя жанру “паралельних біографій” у сучасній українській драмі Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document
7549 Всеукраїнська наукова конференція “Література та історія: антропос-топос-тропос” Драматургічний персонаж Степан Бандера: як травму забуття/небуття долають ігрові стратегії Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
7547 webinar w ramach projektu “I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej...” Деколоніальний посттравматичний досвід української драматургії: від Чорнобиля до сьогодення Вроцлав-Варшава-Київ document
7546 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Літературний процес: кордони толерантності” Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо? Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7545 Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями Як сучасна українська драматургія трансформує біографічний канон Київ, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського document.docx
7544 Konferencja naukowa “STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW” Подолання стереотипів про український/неукраїнський Донбас у сучасних українських літературно-художніх та есеїстичних практиках Люблін, Люблінський католицький університет document.pdf
7543 Міжнародна наукова конференція “Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях” “Танець як особливий простір художньої інтерпретації біографії (за п’єсою Лідії Чупіс “Танці гончарного кола”)” Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет document
7542 I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Metodyczną “Kultura wernakularna i neowernakularna na Kociewiu w kontekście innych regionów Polski Jak rozmawiać ze studentami lologami o Rewolucji Godności i wojnie rosyjsko-ukraińskiej ujętych w kulturze wysokiej? Музей Регіону Коцевського в Старогарді, Гданськ, Республіка Польща document
7541 Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал Театр кодує історію, або як стратегії “театру в театрі” працюють на переосмислення біографічних персоналій Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Влоцлавек, Республіка Польща document
7540 Біографіка: таємниці ремесла дослідника. Сімнадцяті Біографічні читання, присвячені сімдесятиріччю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка Сучасні персоналії і тенденції розвитку української драматургічної біографістики (драматургічна антологія біографічних п’єс “Таїна буття” та її культурні контексти)” Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.doc
6823 Міжнародна науково-практична конференція «Тринадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Фольклорний код українського національного спротиву та переформатування українського національного пантеону у п’єсі Ярослава Верещака “Пекельна дорога до Раю”. Друк планується до 30 травня 2021 р. м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
6674 9 Міжнародна конференція Ал-Фарабі з Гуманітарних наук НОВЫЕ ЛИЦА НОВОЙ ВОЙНЫ: ДИСКУРС ВОИНА И ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ СЦЕНАРИИ ДАРИО ФЕРТИЛИО И ЕЛЕНЫ ПОНОМАРЕВОЙ «ЛЮДИ И КИБОРГИ» Університет Нахічевань та Інститут ІСКАД, Азербайджан document.pdf
6831 International scientific and practical conference "PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATIONCHALL STUDIES: AN EXPERIENCE AND ENGES" Маркери структур verbatim і theatr.doс у п’єсі Надії Симчич «Ми, Майдан» Czestochowa, Republic of Poland, Polonia University in Czestochowa document.pdf
6671 VІІ Міжнародна наукова конференція “Художні феномени в історії та сучасності (географічний простір і художній текст)” ТОПОС МАЙДАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВІТНІЙ ДРАМАТУРГІЇ Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document
6672 Літературні контексти ХХ століття "Дійство про велику людину" та "Близнята ще зустрінуться" Ігоря Костецького як програмні тексти українського драматургічного постмодернізму м.Вінниця document
6673 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8370 Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання
8371 Драматизм міфу і міфологізм драми

Монографії (колективні) (14)

ID Назва Рік
48971 Драма Панорама 2023 – новий формат українських драматургічних антологій
48972 Постать Степана Бандери у сучасній драматургії у контексті гетеротопій нового українського бандеро-дискурсу
45173 Віртуальна драматургічна антологія “Неназвана війна” Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса: нове художнє слово про війну
44829 Драматургічний дискурс війни в оптиці українських "котячих сюжетів": екокритика, ментальні матриці, "кототерапія", тотемний код
44106 Формування ідентичності сучасної української драми (ретроспектива і перспектива)
45755 “Антологія 24”: нові драматургічні практики в осмисленні війни
43499 Віртуальні формати оприлюднення та збереження сучасних драматургічних текстів в Україні: еволюція рецепції та презентаційного потенціалу
42527 "Етап люстерка" в історії драматургічних антологій сучасної України (2003 р. - теперішній час)
42519 Maidan in modern ukrainian drama: idea, topos, metaphor, mith,concept of transformation
43699 Інформаційно-комунікаційна безпека: сучасні тренди
40042 Критерії формування та перспективи дослідження сучасних драматургічних антологій в Україні
39392 Jedzenie i jego „teatralne” znaki w sztuce Oleha MykolaJjczuka ZABIERZ KELNERA Z NIEBA
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8373 Числовая символика мифа

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46286 Простір «інтернат» як метаметафора недолюбленості, ментальної периферійності та постколоніальної невизначеності в сучасній українській літературі
42526 Publishing a drama collection as an open anthology: “Theatrical Collection” by the Anetta Antonenko Publishing House
40044 Художня артикуляція проблеми постлюдства у п’єсі Карела Чапека “Р.У.Р. Россумові універсальні роботи”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (20)

ID Назва Рік
45433 Війна, пам’ять, травма, театр у п’єсі Олександра Вітра “Несподівано тихо”
45754 Маріупольська драма: меморативні практики, свідчення, ідентичність, театральний код
45636 “Закрите небо” Неди Нежданої: війна, пам’ять, травматичний жіночий досвід, усвідомлена деколоніальність
44625 Образ Бориса Грінченка та його контексти у п’єсі Мар’яни Ангелової “Синдром Грінченка”
46286 Простір «інтернат» як метаметафора недолюбленості, ментальної периферійності та постколоніальної невизначеності в сучасній українській літературі
43456 Gatunek dramatu „rewolucyjnego”: transgresje i narodowe matryce genologiczne w kontekście ukraińskich rewolucji XXI wieku
42526 Publishing a drama collection as an open anthology: “Theatrical Collection” by the Anetta Antonenko Publishing House
42528 Митець як воїн: нові героїко-міфологічні модуси біографізму у п’єсі Неди Нежданої “Otvetka@UA”
45424 Чим мають прирости філологічні студії у контексті російської агресії та українського опору
40226 Подолання стереотипів про український/неукраїнський Донбас у сучасних українських літературно-художніх, есеїстичних практиках та акціях культурної дипломатії
42529 Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо?
40044 Художня артикуляція проблеми постлюдства у п’єсі Карела Чапека “Р.У.Р. Россумові універсальні роботи”
39377 Як нам досліджувати ідентичність?
39365 Драматургічна візія понівеченої ідентичності у п’єсі Сергія Жадана "Хлібне перемир’я"
39413 Драматургічна антологія біографічних п’єс “Таїна буття” та її культурні контексти
40584 Драматургічна антологія “ЧАСО&ПРОСТІР” як метатекст
36204 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта)
36203 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
8580 Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
45433 Війна, пам’ять, травма, театр у п’єсі Олександра Вітра “Несподівано тихо”
45754 Маріупольська драма: меморативні практики, свідчення, ідентичність, театральний код
45636 “Закрите небо” Неди Нежданої: війна, пам’ять, травматичний жіночий досвід, усвідомлена деколоніальність
44625 Образ Бориса Грінченка та його контексти у п’єсі Мар’яни Ангелової “Синдром Грінченка”
42528 Митець як воїн: нові героїко-міфологічні модуси біографізму у п’єсі Неди Нежданої “Otvetka@UA”
42529 Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо?
39404 Витворення авторського лексичного і семантичного словника у драматургічній практиці Олександра Ірванця
39377 Як нам досліджувати ідентичність?
39365 Драматургічна візія понівеченої ідентичності у п’єсі Сергія Жадана "Хлібне перемир’я"
39413 Драматургічна антологія біографічних п’єс “Таїна буття” та її культурні контексти
40584 Драматургічна антологія “ЧАСО&ПРОСТІР” як метатекст
36204 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта)
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8524 Угрупування "Західний вітер" в українському літературному процесі 1990-х рр
8573 Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века
1805 Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст
8550 Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора")

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (46)

ID Назва Рік
45870 Сучасна українська military-драма
44964 Дискурс війни у відкритій антології сучасної драматургії "Колекція театральна" Видавництва Анетти Антоненко
45747 Ландшафти і топоси війни у сучасній українській драматургії
46480 Місто Марії: маріупольський дискурс української драматургії 2022-2023 років
46300 Сучасні драматургічні антології для дітей та підлітків
46345 Сучасна українська драматургія про війну як про трансгенераційний досвід українства
42530 Драматургічна біографіка в контексті видань сучасної драматургії
44589 Бертольт Брехт і Слободан Шнайдер: Війна. Релігія. Жінка. Театр
42539 Від майдану до кіборгів: нові метафори національно-визвольного спротиву
43759 Війна за ідентичність, або проговорювання і прийняття себе у п’єсі Неди Нежданої “Кицька на спогад про темінь”
44624 Дослідження української драматургії про війну-2022: проблеми та перспективи
43982 Електронні ресурси сучасних українських п’єс про війну: читаємо, ставимо, обговорюємо
42540 Журнальні драматургічні антології як формат міжкультурної комунікації
42520 Нова українська версія фронтирної ідентичності: подорожі у «сіру зону» та на «лінію розмежування»
42620 Олена Теліга в рецепції постмодерної драми
43457 Світова драма українською – репертуарній виклик для театрів і новий контекст для української драматургії (кейс “Колекція театральна” Видавництва Анетти Антоненко)
42542 Сучасна українська драма про війну: “котячі” сюжети і нова поетика
42536 Фемінна версія маскулінної біографії (“Таїна буття” Тетяни Іващенко)
39447 Простір медій та соціальних мереж у сучасній українській драматургії про Революцію Гідності
39443 Сучасні драматургічні антології: панорама драматургічної динаміки чи спроба канонотворення?
39431 Як сучасна українська драматургія трансформує біографчний канон
39417 Сучасні драматургічні антології у контексті антологізації українських культурних процесів Стаття 1. Етап пошуку форматів (1979-2014)
39429 Театр кодує історію, або як стратегії “театру в театрі” працюють на переосмислення біографічних персоналій
36446 Новые лица новой войны: дискурс воина и войны в документальном сценарии Дарио Фертилио и Елены Пономаревой «Люди и Киборги»
36494 Маркери структур verbatim і theatr.doс у п’єсі Надії Симчич «Ми, Майдан»
39427 Топос майдану в українській новітній драматургії
39424 А книга залишиться... Пам’яті Євгена Васильєва, який дуже любив сучасну драму і сучасний театр
39423 Риси постмодернізму у драматургії Ігоря Костецького
42538 Сучасні драматургічні антології для дітей: необхідність українських смислів
39446 Танець як особливий простір художньої інтерпретації біографії (за п’єсою Лідії Чупіс «Танці гончарного кола»)
14326 Реалістичні барви модерну
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8323 Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття
11366 Актуалізація досвіду "епічного театру" в сучасній українській драматургії
8816 Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні")
11575 Національна специфіка "вертепного коду" у драматургії української діаспори
1704 Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О. Денисюка «Оксана»
8515 Передчуття післямодерної драми у п'єсі Б.Брехта "Кавказьке крейдяне коло"
2058 Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії
2057 Українська драматургія останньої третини ХХ – початку ХХІ століття: динаміка зміни пріоритетів
1745 Virtual space in the structural design of the genre field of modern dramaturgy
8620 Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу"
1701 Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі"
8818 Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова
8872 Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства
8867 Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (1)

ID Назва Рік
36203 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
276 Artistic articulation of the problem of posthumanity in the play by Karel Čapek “R.U.R. Rossum’s universal robots” https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40044/ 2023

Реєстр наукових публікацій (5)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
242 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36204/ 2021
268 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36203/ 2021
289 Драматургічна антологія “ЧАСО&ПРОСТІР” як метатекст фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40584/ 2022
358 Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо? фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42529/ 2022
462 Чим мають прирости філологічні студії у контексті російської агресії та українського опору наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/45424/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (4)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
372 Гданський університет (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 31.10-04.11.2022 Professor Arthur Bracki Учасник програми Olena_Bondareva_Erasmus_+.pdf
391 м. Ольштин (Польща) Міжнародне стажування 13-14.10.2022 Збігнєв Бжоза Учасник програми Olena-pl.pdf
407 Брюссель, Бельгія Міжнародний конгрес жінок 01-03.12.2022 Міжнародний конгрес жінок Учасник програми 8KK-programme-with-full-descriptions-PL-UKR-EN-FR-1.pdf
408 Вроцлавський університет (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 04-08.07.2022 University of Wroclaw Учасник програми Еразмус+ Вроцлав.pdf

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
1 Вишницька Юлія Василівна "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016
8 Башкирова Ольга Миколаївна "Гендерні художні моделі сучасної української романістики"/ 10.01.06 - теорія літератури, 10.01.01 - українська література. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
305 Мистецькі резиденції Міністерство культури і національної спадщини Республіки Польща Виграно Document_240110_152506.pdf 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2021
5803 інше Інший модуль document 10.07.2021
6869 інше Інший модуль document 11.05.2022
6870 інше Інший модуль document 08.08.2022
6871 інше Інший модуль document 15.08.2022
6872 інше Інший модуль document 26.07.2022
6979 інше Інший модуль document 17.07.2022
9209 Польська мова як іноземна. Рівень А1 Інший модуль document 23.01.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
167 Літературний процес: становлення ідентичностей Міжнародна наукова конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (13)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
41852 Я — студент
37185 Я — студент
24611 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). 5 клас
15175 Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
11558 Стильова парадигма літератури
6135 Интегрированный курс "Литература" (русская и мировая): учебник для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
6117 Интегрированный курс «Литература» (русская и мировая): учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения
8229 Версифікація: теорія і практика віршування
8367 Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
206 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10885 Інститут філології Творчий семінар (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
370 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,67 29.12.2016
958 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,95 12.01.2017
2944 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 5,00 28.12.2019
6027 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 5,00 30.12.2022
6906 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,94 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
666 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017