Додаткові відомості

Освіта

Херсонський державний педагогічний університет, 1986

Херсонський державний педагогічний університет (аспірантура), 2000

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (докторантура), 2007

Перелік місць роботи
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Теми дисертацій (захищених)

Художня реалізація міфопоетичної свідомості в українській драматургії 80-х років ХХ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, К., 2000. 10.01.01, українська література.

Міф та антиміф у жанровому моделюванні української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, К.,2007. 10.01.01 - українська література, 10.01.06 - теорія літератури

Громадська активність
драматургічні і театральні проєкти, співпраця з Міжнародним літературним конкурсом "Коронація слова"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
156 5 2 2022.11.19 11:41:14 Перейти на сторінку link

Конференції (30)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8444 Науковий Форум “Революція Гідності: на шляху до історії”. Фокус-тема 2022 року: “Майдан і російсько-українська війна в національному та глобальному вимірах” Сучасна українська драма про Майдани та новітню війну: трансформація художньої оптики Київ: Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, Український інститут національної пам’яті document.docx
8442 Всеукраїнська наукова конференція “Література й історія” Особисте й ідентичнісне в п’єсах В.Сердюка про Війну-2022 Запорізький національний університет document.pdf
8441 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція “Нові виміри сучасних філологічних досліджень: міждисциплінарний підхід” WEB-хаби драматургічних текстів в Україні та питання української ідентичності Київ, Київський університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут філології document.pdf
8440 Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція “Літературний процес: Хаос. Апокаліптика. Біфуркації” Російсько-українська війна 2014-2022: суб’єктність культури Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8439 VIII Всеукраїнська наукова онлайн-конференціія з міжнародною участю “Євген Гуцало і доба” Дискурс шістдесятництва у п’єсі Олега Миколайчука “Гайдамаки. Інші” Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського document.pdf
8437 Міжнародна наукова конференція “Співи землі: біологія та екологія в літературі та культурі” Сучасна українська драма про війну: “котячі” сюжети і нова поетика Бердянськ, онлайн document.doc
8436 ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку” Журнальні драматургічні антології як формат міжкультурної комунікації Любляна, Словенія document.pdf
8435 Вісімнадцяті Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ, доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чешка. Сучасні моделі біографічних реконструкцій. Драматургічна біографіка в контексті видань сучасної драматургії Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Інститут біографічних досліджень (Київ) document.pdf
8434 Міжнародна міждисциплінарна наукова конференція “Волинь, Підляшшя і “інші” простори: Провінція і центр у польській та українській культурах. Міждисциплінарні підходи”. Простори “сіра зона” та “інтернат” як метаметафори недолюбленості, ментальної периферійності та постколоніальної невизначеності в сучасній українській літературі Білосток, Республіка Польща document.docx
8433 Міжнародна наукова конференція “На чужинних бруках: поети української діаспори. Пам’яті Михайла Слабошпицького”. Олена Теліга в рецепції постмодерної драми Інститут літераури ім. Т.Г.Шевченка Національної академії наук України document.pdf
8428 VІІІ Міжнародна наукова конференціія “Художні феномени в історії та сучасності («Дискурс подорожі»)” Нова українська версія фронтирної ідентичності: подорожі в “сіру зону” та на “лінію розмежування ХНУ імені В. Н. Каразіна document.pdf
7553 Науковий форум “Сучасні медії й революції нового типу в Україні і світі”. Національний музей Революції Гідності Простір медіа та соціальних мереж у сучасній українській драматургії про Революцію Гідності Національний музей Революції Гідності document.pdf
7552 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “(Не)можливість канону: світова література/література українська” Сучасні драматургічні антології: панорама драматургічної динаміки чи спроба канонотворення? Харків, Кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди document
7550 VІ Всеукраїнська наукова конференція “Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 160-річчя від дня народження Євгена Чикаленка” Нове життя жанру “паралельних біографій” у сучасній українській драмі Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна document
7551 Всеукраїнська наукова конференція “Мова, література, переклад у комунікативному просторі сучасного світу” Сучасні українські драматургічні антології “етапу колекцій” Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології document.pdf
7549 Всеукраїнська наукова конференція “Література та історія: антропос-топос-тропос” Драматургічний персонаж Степан Бандера: як травму забуття/небуття долають ігрові стратегії Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка document.pdf
7547 webinar w ramach projektu “I znów prolog? Posttraumatyczny dramat i teatr w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej...” Деколоніальний посттравматичний досвід української драматургії: від Чорнобиля до сьогодення Вроцлав-Варшава-Київ document
7546 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю “Літературний процес: кордони толерантності” Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо? Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7545 Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями Як сучасна українська драматургія трансформує біографічний канон Київ, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського document.docx
7544 Konferencja naukowa “STEREOTYPY KULTUROWE W LITERATURZE, KULTURZE I JĘZYKU POLAKÓW I UKRAIŃCÓW” Подолання стереотипів про український/неукраїнський Донбас у сучасних українських літературно-художніх та есеїстичних практиках Люблін, Люблінський католицький університет document.pdf
7543 Міжнародна наукова конференція “Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях” “Танець як особливий простір художньої інтерпретації біографії (за п’єсою Лідії Чупіс “Танці гончарного кола”)” Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет document
7542 I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Metodyczną “Kultura wernakularna i neowernakularna na Kociewiu w kontekście innych regionów Polski Jak rozmawiać ze studentami lologami o Rewolucji Godności i wojnie rosyjsko-ukraińskiej ujętych w kulturze wysokiej? Музей Регіону Коцевського в Старогарді, Гданськ, Республіка Польща document
7541 Філологічні науки та перекладознавство: європейський потенціал Театр кодує історію, або як стратегії “театру в театрі” працюють на переосмислення біографічних персоналій Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Влоцлавек, Республіка Польща document
7540 Біографіка: таємниці ремесла дослідника. Сімнадцяті Біографічні читання, присвячені сімдесятиріччю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка Сучасні персоналії і тенденції розвитку української драматургічної біографістики (драматургічна антологія біографічних п’єс “Таїна буття” та її культурні контексти)” Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського document.doc
6823 Міжнародна науково-практична конференція «Тринадцяті фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській», Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 1. Фольклорний код українського національного спротиву та переформатування українського національного пантеону у п’єсі Ярослава Верещака “Пекельна дорога до Раю”. Друк планується до 30 травня 2021 р. м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf
6674 9 Міжнародна конференція Ал-Фарабі з Гуманітарних наук НОВЫЕ ЛИЦА НОВОЙ ВОЙНЫ: ДИСКУРС ВОИНА И ВОЙНЫ В ДОКУМЕНТАЛЬНОМ СЦЕНАРИИ ДАРИО ФЕРТИЛИО И ЕЛЕНЫ ПОНОМАРЕВОЙ «ЛЮДИ И КИБОРГИ» Університет Нахічевань та Інститут ІСКАД, Азербайджан document.pdf
6831 International scientific and practical conference "PHILOLOGICAL SCIENCES, INTERCULTURAL COMMUNICATION AND TRANSLATIONCHALL STUDIES: AN EXPERIENCE AND ENGES" Маркери структур verbatim і theatr.doс у п’єсі Надії Симчич «Ми, Майдан» Czestochowa, Republic of Poland, Polonia University in Czestochowa document.pdf
6671 VІІ Міжнародна наукова конференція “Художні феномени в історії та сучасності (географічний простір і художній текст)” ТОПОС МАЙДАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВІТНІЙ ДРАМАТУРГІЇ Харків, Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна document
6672 Літературні контексти ХХ століття "Дійство про велику людину" та "Близнята ще зустрінуться" Ігоря Костецького як програмні тексти українського драматургічного постмодернізму м.Вінниця document
6673 Літературний процес: (авто-)біографія, наратив, ідентичність Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Монографії (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
8370 Міф і драма у новітньому літературному контексті: поновлення структурного зв'язку через жанрове моделювання
8371 Драматизм міфу і міфологізм драми

Монографії (колективні) (6)

ID Назва Рік
42527 "Mirror stage" in the history of dramatic anthologies of modern Ukraine (2003 - present time)
42519 Maidan in modern ukrainian drama: idea, topos, metaphor, mith,concept of transformation
40042 Criteria for the formation and prospects of research of modern dramatic anthologies in Ukraine
39392 Food and its "theatrical" signs in Oleg Mykolaychuk's play "Take the waiter off the sky"
16036 Ukraine in the System of World Order Paradigm Changes in the 20th -21st Centuries
8373 Числовая символика мифа

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42526 Publishing a drama collection as an open anthology: “Theatrical Collection” by the Anetta Antonenko Publishing House

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (13)

ID Назва Рік
42526 Publishing a drama collection as an open anthology: “Theatrical Collection” by the Anetta Antonenko Publishing House
42528 The artist as a warrior: new heroic-mythological biographical modes in Neda Nezhdanaya's play "Otvetka@UA"
40044 Artistic articulation of the problem of posthumanity in the play by Karel Čapek “R.U.R. Rossum’s universal robots”
40226 Overcoming stereotypes about ukrainian / non-ukrainian Donbass in modern ukrainian literary and artistic, essayistic practices and actions of cuitural diplomacy
42529 Ukrainian dramaturgy and the theatrical context after the Revolution of Dignity: where are we moving and what are we tolerating?
39377 How do we explore identity?
39365 Dramaturgic vision of the damaged identity in Sergiy Zhadan’s play “Bread armistice”
39413 Dramatic anthology of biographical plays “The Secret of Being” and its cultural contexts
40584 Dramatic anthology “Time & Space” as a metatext
36204 An anti-war play of the middle of the XX century: principles of construction and appeal to dell’arte practices, situation comedy, cinema, didactic theater, theater of cruelty (based on Roberto Arlta’s “Iron Holiday”)
36203 New forms of artist biographies presentations as the intellectual provocation: classification problems
16036 Ukraine in the System of World Order Paradigm Changes in the 20th -21st Centuries
8580 Категория драматургичности и романы Ф.М. Достоевского

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
42528 The artist as a warrior: new heroic-mythological biographical modes in Neda Nezhdanaya's play "Otvetka@UA"
42529 Ukrainian dramaturgy and the theatrical context after the Revolution of Dignity: where are we moving and what are we tolerating?
39404 Creation of author's lexicaland semantic dictionary in the dramaturgical practice of Alexander Irvants
39377 How do we explore identity?
39365 Dramaturgic vision of the damaged identity in Sergiy Zhadan’s play “Bread armistice”
39413 Dramatic anthology of biographical plays “The Secret of Being” and its cultural contexts
40584 Dramatic anthology “Time & Space” as a metatext
36204 An anti-war play of the middle of the XX century: principles of construction and appeal to dell’arte practices, situation comedy, cinema, didactic theater, theater of cruelty (based on Roberto Arlta’s “Iron Holiday”)
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8524 Угрупування "Західний вітер" в українському літературному процесі 1990-х рр
8573 Проблемы мифопоэтики русской исторической драматургии ХІХ века
1805 Особливості авторського міфотворення у драмі Я. Верещака «Душа моя зі шрамом на коліні»: текст, підтекст, інтертекст
8550 Гнучкість жанрових кордонів новітньої прози і драматургії (на матеріалі п'єси І.Драча "Гора")

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (35)

ID Назва Рік
42530 Dramaturgical biography in the context of publications of modern drama
42536 A feminine version of a masculine biography ("The Secret of Being" by Tetyana Ivashchenko)
42540 Journal dramatic anthologies as a format of intercultural communication
42539 Modern dramatic anthologies for children: the need for Ukrainian meanings
42542 Modern Ukrainian war drama: "cat" plots and new poetics
42620 Olena Teliga at the reception of postmodern drama
42520 The new Ukrainian version of frontier identity: trips to the "grey zone" and to the "line of demarcation"
39443 Modern dramatic anthologies: a panorama of dramatic dynamics or an attempt at canonization?
39447 Space of media and social networks in modern Ukrainian drama about the Revolution of Dignity
39431 How modern Ukrainian dramaturgy transforms the biographical canon
39417 Modern dramaturgical anthologies in the context of anthologization of ukrainian cultural processes Article 1. Stage of search formats (1979-2014)
39429 Theater encodes history, or how theater-to-theater strategies work to rethink biographical personalities
36446 New faces of a new war: the discourse of a warrior and war in the documentary script by Dario Fertilio and Elena Ponomareva "People and Cyborgs"
36494 Markers of verbatim and theatr.dos structures in nadia simchych's play "we, the maidan"
39427 Topos maidan in ukrainian latest dramaturgy
39424 And the book will remain ... In memory of Yevhen Vasilyev, who loved modern drama and modern theater
39446 Dance as a special space of artistic interpretation of biography (according to Lidia Chupis's Play "Dances of the pottery circle")
39423 Features of postmodernism in Igor Kostetsky's dramaturgy
42538 Modern dramatic anthologies for children: the need for Ukrainian meanings
14326
12248 Лесь Подерв'янський: "Я просто бабвився"
8323 Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття
11366 Актуалізація досвіду "епічного театру" в сучасній українській драматургії
8816 Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні")
11575 Національна специфіка "вертепного коду" у драматургії української діаспори
1704 Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п’єсі О. Денисюка «Оксана»
8515 Передчуття післямодерної драми у п'єсі Б.Брехта "Кавказьке крейдяне коло"
2058 Жанрові кордони класики, некласики та постнекласики у драматургії
2057 Украинская драматургия последней трети ХХ – начала ХХІ века: динамика изменений приоритетов
1745 Virtual space in the structural design of the genre field of modern dramaturgy
8620 Жанровий код перевернутого Євангеліє у п'єсі Олега Гончарова "Сім кроків на голгофу"
1701 Людина у ситуації "подвійної вистави": дискурсивний код "театру в театрі"
8818 Інпретативні стратегії розхитування біграфічного канону у драматургії Юрія Щербакова
8872 Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства
8867 Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
746 Інститут філології Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 7.3 0 2021

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
242 Антивоєнна п’єса середини ХХ століття: принципи побудови та апелювання до практик dell’arte, комедії ситуацій, кіно, дидактичного театру, театру жорстокості (на матеріалі «Свята заліза» Роберто Арльта) фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36204/ 2021
268 Нові форми презентації біографій митців як інтелектуальна провокація: проблеми класифікування наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36203/ 2021
289 Драматургічна антологія “ЧАСО&ПРОСТІР” як метатекст фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40584/ 2022
358 Українська драматургія і театральний контекст після Революції Гідності: куди рухаємося і що толеруємо? фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42529/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
372 Гданський університет (Польща) Міжнародне стажування Еразмус+ 31.10-04.11.2022 Professor Arthur Bracki Учасник програми Olena_Bondareva_Erasmus_+.pdf
391 м. Ольштин (Польща) Міжнародне стажування 13-14.10.2022 Збігнєв Бжоза Учасник програми Olena-pl.pdf

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
1 Вишницька Юлія Василівна "Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах" Київський університет імені Бориса Грінченка document 2016
8 Башкирова Ольга Миколаївна "Гендерні художні моделі сучасної української романістики"/ 10.01.06 - теорія літератури, 10.01.01 - українська література. Київський університет імені Бориса Грінченка document 2019

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
4927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2021
5803 інше Інший модуль document 10.07.2021
6869 інше Інший модуль document 11.05.2022
6870 інше Інший модуль document 08.08.2022
6871 інше Інший модуль document 15.08.2022
6872 інше Інший модуль document 26.07.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
167 Літературний процес: становлення ідентичностей Міжнародна наукова конференція м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 01.04.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (12)

ID Назва Рік
41852 Я — студент
37185 Я — студент
24611 Интегрированный курс. Литература (русская и зарубежная). Учебник для 5 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке
15175 Інтегрований курс. Література (російська і зарубіжна). Підручник для 8 класу знз з навчанням російською мовою
12383 Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная). 7 класс
11558 Стильова парадигма літератури
6135 Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
8291 Интегрированный курс литература, 6 класс
6117 Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання
8298 Интегрированній курс литература, 5 класс
8229 Версифікація: теорія і практика віршування
8367 Культурологія: ч.І. теорія культури. Культура дохристиянського світу

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
206 Типологія стилів і форм у літературі та мистецтві (3 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10885 Інститут філології Творчий семінар (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
370 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,67 29.12.2016
958 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,95 12.01.2017
2944 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 5,00 28.12.2019

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
666 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Київ, вул. М. Тимошенка, 13-Б Посилання 05.12.2017